Rüzgar Enerjisinin Avantajları

 

Rüzgar enerjisi kirlilik yaratmayan ve çevreye çok az zarar veren yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Yeryüzünde %95 gibi bir alanda rüzgar enerjisi elde edilebilir ve bu alanlarda ayni zamanda ziraat, ormancılık gibi faaliyetler de sürdürülebilir. Evsel kullanım için iyi bir alternatif enerji kaynağıdır.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları

 

Türbinlerin sesli çalışmaları, yakın çevrelerinde yaşayan insanlar için rahatsız edici olabilir. Bu nedenle yerleşim merkezlerinden ve hassas vahşi yaşam alanlarından uzakta kurulmaları gerekmektedir. Bölgesel olarak değişmekle birlikte, genelde düşük verimlidir (%30).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turkiye-forum.org/ruzgar-enerjisi-t3115.html 03.03.2009

http://www.e-adalet.org/forum/index.php?s=06b78a33ebb73e7d5009140ac31f722c&showtopic=11447&noref=1  27.02.2009

http://www.berr.gov.uk/energy/sources/renewables/schools/teaching-resources/cross-curricular/page23360.html  19.03.2009

Avantaj ve Dezavantajları

Text Box: J
Rüzgar enerjisi boldur. Toplam elektrik enerjisi tüketiminin Türkiye’de en az iki mislinin rüzgardan sağlanabileceğini bilim adamları öngörmektedir.
Text Box: L
Bazı insanlar gürültü konusunda endişelenirler ama aslında pekçok insanın düşündüğünden daha sessizdirler.
Text Box: L
Rüzgar türbinleri az ve çok kuvvetli rüzgarda çalışamaz.
Text Box: J
Rüzgar tükenmezdir. Rüzgârdaki enerji gerçekten de sürdürülebilir bir kaynaktır. Rüzgâr hiç bitmeyen bir şeydir. Fosil yakıtlardan veya uranyumdan farklı olarak, rüzgar enerjisi yenilenebilir olup gelecek nesillerin doğum haklarını azaltmadan Text Box: J
Rüzgar temizdir. Sera gazı emisyonlarını önlemenin ötesinde rüzgar enerjisinden yararlanmak civa, kükürt dioksit, ve azot oksitler gibi diğer zararlı fosil yakıt kirleticileri önler havamızı ve suyumuzu daha temiz ve daha sağlıklı yapar. 
	Rüzgâr türbinlerinden herhangi bir çevre kirliliği olmaz. Modern bir 600 kW gücündeki rüzgâr türbini ortalama bir yerde, bir yılda genellikle kömürle iletilen diğer elektrik santrallarının 1.200 ton karbondioksidinin Text Box: J
Rüzgar enerjisi projelerinin tesis edilmesi kolay olup bakımı da ucuzdur. Arazi sahibi çiftçilere ödenen kira bedelleri kırsal alanlarda önemli bir ek gelir sağlamaktadır.
Text Box: L
Bazı insanlara göre türbinler bulundukları alanın görünümünü bozarlar. Sonuçta bu bakış açısına göre değişir.
Folded Corner: Rüzgar yerlidir. Petrol ve doğal gazdan farklı olarak rüzgar enerjisinin ithal edilmesi gerekmemektedir ve dış ülkelere olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olmaktadır.     J