pisture pisture pisture pisture pisture pisture

We can not find the image
Skip Navigation LinksBölümler > Güzel Sanatlar > Lise U. B. Görsel Sanatlar

Uluslararası Bakalorya Görsel Sanatlar Seçmelisi


IB "Görsel Sanatlar" seçmelisi öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçemleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
Görsel Sanatlar dersi, standart düzey ve ileri düzey olmak üzere iki seviyede verilir. Lisenin son iki senesi yürütülen bu programda, öğrenciler uygulamalı atölye çalışmalarına paralel olarak bir araştırma defteri hazırlamak zorundadırlar. Uygulamalı atölye çalışmaları, öğrencilerin ilgi alanlarına giren çok çeşitli konu, teknik ve malzemelerle çalışma yapabilmelerine olanak sağlar. Araştırma defterleri ise, öğrencilerin sanat, sanat tarihi, güncel sanat ve kültür olayları ile ilgili araştırma, gözlem, doküman, yorum, öneri, çizim ve tasarımlarını içinde toplayan bir çalışmadır.
İki yıllık bu programın sonucunda açılan kişisel sergi ve araştırma defterleri IB Organizasyonundan tayin edilen bir değerlendirme uzmanı tarafından değerlendirilir.